Duurzaamheid

Wij zijn ons er bij TPP van bewust dat duurzaam produceren een positieve bijdrage levert aan het milieu en aan de wereld waarin wij leven en onze kinderen in laten opgroeien.

Om die reden streven wij er naar om, naast kwaliteit en efficiency, in al onze processen kritisch te kijken naar de wijze waarop wij onze producten ontwerpen en hoe wij deze produceren.

Duurzaamheid

Duurzaam produceren

Dit is van toepassing op voor eenvoudige activiteiten tot complexe zaken. Zo hebben wij, om een praktisch voorbeeld te noemen, de papieren documentenstroom in ons bedrijf nagenoeg geheel omgezet naar een papierloze, digitale vorm. De hoeveelheid papier en afval is hierdoor behoorlijk gedaald.

Daarnaast maken wij voor onze productie processen en in de kantooromgeving uitsluitend gebruik van groene stroom en is de verlichting in onze panden enkele jaren geleden al vervangen door LED verlichting.

co-engineering_content-2

Samen voor een groenere wereld

Samen met onze klanten trachten wij in de ontwerpfase van nieuwe producten het duurzaamheidsaspect mee te wegen door gebruik te maken van recyclebare grondstoffen óf grondstoffen waarin, met behoud van functionele- en optische eigenschappen, restproducten teruggevoerd zijn in de basisgrondstof. Zo biedt TPP de mogelijkheid om recyclebare thermoplasten te gebruiken in ontwikkeling van nieuwe producten of de zgn. TPP-green compounds waarin ons gevulcaniseerde EPDM afval als devulcanisaat is verwerkt. Hierdoor trachten wij onze reststoffen geheel te verwerken in nieuwe eindproducten.

Samen met onze klanten leveren wij hiermee een positieve bijdrage aan een mooiere en betere wereld.